Saturday, December 5, 2009

Pertandingan Mahkamah Mut Syariah


Tarikh:
12-13 Disember 2009

Tempat:
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Anjuran Bersama:

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT)


dengan kerjasama

Majlis Tatatertib dan Disiplin Universiti-universiti Malaysia (MATDUM) dan
Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)Objektif

1. Menjadi sebuah pertandingan mut syariah berprestij pertama di kalangan institusi pengajian tinggi di Malaysia;
2. Memartabatkan undang-undang syariah di dalam arus perdana melalui pertandingan mut, setara dengan metode dan amalan disiplin pengajian undang-undang sivil di Malaysia;
3. Melibatkan pelajar-pelajar syariah dan pengajian Islam di dalam penyediaan hujahan bertulis dan penghujahan oral secara profesional;
4. Mewujudkan persaingan sihat dikalangan peserta, jurulatih, penyelidik mut dan penyokong mut khususnya dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia amnya.

No comments:

Followers